EV-skemaer

I kameraverdenen måler vi den samlede lysstyrke for et billede i EV. EV står for Exposure Value – på dansk; eksponeringsværdi, og den er et udtryk for den samlede lysstyrke der opnås som resultat af flg. faktorer: blændeåbningen, lukkertiden og ISO-tallet.

EV-skalaen er nummerisk (1, 2, 3, 4 osv…) men vi snakker ofte om TRIN. Et trin mere er lig med en fordobling af værdien (eks. EV 2 >> EV 4) og et trin mindre er lig med en halvering af værdien (eks. EV 6 >> EV 3).

Lysmåling

Alle kameraer har en lysmåler indbygget. Ellers ville kameraet ikke vide hvordan det automatisk skulle indstille lukkertid, blændeåbning og ISO, når man stiller kameraet på AUTO.
Med analoge kameraer var det bedst hvis man kendte lysniveauet helt præcist, så man vandrede ofte rundt med en separat lysmåler – senere hen kunne kameraerne lysmåle, og kameraet foreslog selv blændeåbning og lukkertid – eller blot en af delene (prioritering).

Nedenstående viser en tabel over generelt anbefalede EV-værdier i forskellig belysning, samt hvilke lukkertider, ISO-tal og blændeåbninger der skal til for at opnå denne EV-værdi.

Hent en pakke med alle filer her EV skema samlet.

Nedenfor ses skemaer for

ISO 100

EV skema ISO 100

ISO 200

EV skema ISO 200

ISO 400

EV skema ISO 400

ISO 800

EV skema ISO 800

ISO 1600

EV skema ISO 1600

ISO 3200

EV skema ISO 3200