Åbn og Gem filer

Gradueret filter værktøj

Værktøjet Gradueret filter er et glimrende eksempel på kraften og effektiviteten i formatet Camera Raw. Det giver dig mulighed for at udvælge lokale justeringer på et billede, og simulere en traditionelt neutralt tætheds filter, der bruges af fotografer til kompositioner med et ekstremt krav til eksponeringsområdet, så som himmelen og forgrunden i et landskab.

2016-02-17 20_29_07-Camera Raw 9.4 - Canon EOS 7D

  1. I dialogboksen Camera Raw klikkes på værktøjet Gradueret filter for at vælge det. Indstillinger for Gradueret filter vises i højre side af dialogboksen under histogrammet, og feltet mask ændres til Ny.
    2016-02-17 20_29_52-Camera Raw 9.4 - Canon EOS 7D
  2. Foretag en ændring i en af indstillingerne. F.eks. eksponeringen, for at vælge filteres justerings type. Indstillingen udføres i samme øjeblik du trækker for at defineres området, der skal justeres i næste trin.
  3. Træk nu i billedforvisningen for at definere det område du ønsker at udføre justeringen på. Mens du trækker vil den grønne prik og den stiplede linje repræsentere start kanten på filteret, den røde prik og den stiplede linje slutningen. Hold shift nede mens du trækker for at bevare retningen på filteret.
    2016-02-17 20_30_15-Camera Raw 9.4 - Canon EOS 7D
  4. I filter indstillings mulighederne vil knappen Rediger blive aktiv. Fortsæt med at oprette indstillinger ved at bruge skyderne, for at opnå resultatet du stiler efter. Fravælg Maske for at se en forvisning af resultatet uden filter hjælpelinjerne, klik på Gem billedet, Åbn billede, Annuller eller Færdig når du er klar.