Generer tilfældige tekststrenge – password generator

Generisk formel =INDEKS(tegn;SLUMPMATRIX(n;1;1;antal;SAND)) Resumé For at generere en liste over tilfældige tekststrenge kan du bruge en formel baseret på INDEKS, SLUMPMATRIX og TEKST.KOMBINER. I det viste eksempel er formlen i C2: =TEKST.KOMBINER(“”;SAND;INDEKS(tegn;SLUMPMATRIX(6;1;1;9;SAND))) hvor tegn er det navngivne område A2:A11, der… Continue Reading

Summer efter uge med funktionen SUM.HVISER Excel

Generisk formel =SUM.HVISER(Beløb;Datoer;”>=”&A1;Datoer;”<“&A1+7) Resumé For at summere værdier efter uge, kan du bruge en formel baseret på funktionen SUM.HVISER. I det viste eksempel er formlen i E2: =SUM.HVISER(Data[Beløb];Data[Datoer];”>=”&D2;Data[Datoer];”<“&D2+7) hvor Data er en Excel-tabel i området A1:B20, og datoerne i D2:D5… Continue Reading