STANDARD.NORM.INV

STANDARD.NORM.INV er den modsatte side af STANDARD.NORM.FORDELING: Du tilføjer en kumulativ sandsynlighed og STANDARD.NORM.INV returnerer z-resultatet der skærer den kumulative sandsynlighed fra. Hvis du for eksempel tilføjer 0,500 vil STANDARD.NORM.INV returnere 0, middelværdien for standardnormalfordelingen. Figuren viser dialogboksen Funkionsargumenter for… Continue Reading

STANDARD.NORM.FORDELING

STANDARD.NORM.FORDELING fungerer som sin modpart NORMAL.FORDELING, bortset fra t den designet til en normalfordeling med middelværdien 0 og standardafvigelse på 1,00 (det er en standardnormalfordeling). Du supplere z-resultatet og den returnerer arealet til venstre for z-resultatet – sandsynligheden for at… Continue Reading