Filtrer data mellem to datoer i Excel

Generisk formel =FILTRER(data;(datoer>=A1)*(datoer<=A2);”Ingen data”) Resumé For at filtrere data til der inkluderer poster mellem to datoer, kan du bruge funktionen FILTRER med boolesk logik. I det viste eksempel er formlen i F8: =FILTRER(A2:C14;(B2:B14>=E2)*(B2:B14<=F2);”Ingen data”) Som returnerer poster med datoer mellem… Continue Reading

Tæl kolonner, der indeholder specifikke værdier i Excel

Generisk formel =SUM(–(MPRODUKT(TRANSPONER(RÆKKE(data)^0);–(kriterie))>0)) Resumé For at tælle rækker, der indeholder specifikke værdier, kan du bruge en formel baseret på funktionerne MPRODUKT, TRANSPONER, RÆKKE og SUM. I det viste eksempel er formlen i I4: =SUM(–(MPRODUKT(TRANSPONER(RÆKKE(Data)^0);–(Data=I2))>0)) hvor Data er det navngivne område… Continue Reading

Dynamisk kalenderformel i Excel

Resumé For at oprette en dynamisk månedskalender ved hjælp af en enkelt formel, kan du bruge funktionen SEKVENS, med hjælp fra funktionerne VÆLG og UGEDAG. I det viste eksempel er formlen i B6: =SEKVENS(6;7;Start-VÆLG(UGEDAG(Start);0;1;2;3;4;5;6)) hvor Start er det navngivne område… Continue Reading