Erstat tekst med en anden tekst i Excel

I visse situationer kan du have brug for en formel, der erstatter en del af en tekststreng med en anden tekst. For eksempel kan du importere data, der indeholder et stjernetegn (*), og du skal konvertere stjernen til et andet tegn. Du kunne bruge Excels Hjem -> Rediger -> Søg og vælg -> Erstat for at foretage erstatningen. Hvis du foretrækker en formelbaseret løsning, kan du med fordel benytte to funktioner:

  • UDSKIFT: erstatter specifik tekst i en streng. Benyt denne funktion når du ved hvilke tegn du vil erstatte og ikke positionen.
  • ERSTAT: erstatter tekst der optræder på en bestemt placering i en streng. Benyt denne funktion når du kender positionen på teksten du vil erstatte men ikke den præcise tekst.

Den følgende formel benytter funktionen UDSKIFT til at erstatte 2020 med 2021 i stregen Budget for 2020. formlen returnerer Budget for 2021.

=UDSKIFT("Budget for 2020";"2020";"2021")

Følgende formel benytter funktionen UDSKIFT til at fjerne alle mellemrum i en streng. Med andre ord så erstatter den alle mellemrumstegn med en tom streng. Formlen returnerer Budgetfor2021.

=UDSKIFT("Budget for 2021";" ";"")

Den følgende funktion benytter funktionen ERSTAT til at erstatte et tegn på position 4 med ingen ting. Med andre ord så fjerne den det femte tegn (en bindestreg) og returnere Del44.

=ERSTAT("Del-44";4;1;"")

Du kan selvfølgelig indlejre disse funktioner, så de udfører flere erstatninger i en enkelt formel. Formlen der følger, demonstrerer kraften i indlejret UDSKIFT funktioner. I bund og grund udraderer formlen enhver forekomst af følgende syv tegn i celle A1: mellemrum, bindestreg, kolon, stjerne, underscore, vestre parentes og højre parentes.

=UDSKIFT(UDSKIFT(UDSKIFT(UDSKIFT(UDSKIFT(UDSKIFT(UDSKIFT(A1;" ";"");"-";"");":";"");"*";"");"_";"");"(";"");")";"")

Hvis celle A1 indeholder strengen Del-2a_B (3MU)A*, vil formlen returnere Del2aB3MUA.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *