InDesign – Grundlæggende tekst

Indtast og importer tekst

Der er en række teknikker du kan bruge, når du skal indtaste tekst i et InDesign dokument. Du kan indtaste direkte i en tekstboks via af tastaturet, indsætte tekst du har i udklipsholderen til en tekstboks, importere tekst du har gjort klar i et tekstbehandlingsprogram til en tekstboks eller direkte til et InDesign dokument. Husk at når du skriver, indsætter eller importere tekst vil det vise sig ved tekstmarkøren.

 1. For at oprette en tekstramme vælger du Tekstværktøjet. Placer din cursor på siden og træk. Du definerer nu størrelsen og placeringen på din tekstramme. Når du giver slip på musen, ser du en tekstmarkør, der står og blinker i øverste venstre hjørne.
 2. For at indtaste tekst i rammen, tastes direkte på tastaturet. Der er automatisk linjeskift når teksten når højre kant i tekstboksen. Tast Enter/Retur når du skal begynde et nyt afsnit.
 3. For at importere tekst fra et tekstbehandlingsprogram, skal du være sikker på du har en tekstboks, en grafik ramme eller en figur. Du behøver ikke at vælge Tekstværktøjet. Vælg nu Filer > Indsæt. Benyt dialogboksen til at finde din tekstfil. Klik på navnet for at vælge den. Hvis du vil være sikker på at typografiindstillingerne bliver anvendt i den importeret tekst, eller hvis du vil fjerne formatering, der allerede er brugt i en Word fil, skal du vælge Vis Importindstillinger. Når du klikker Åbn dukker yderlige en dialogboks op. Vælg nu Anvend typografiske anførselstegn for at sikre dig at citationstegn og apostrofer konverteres til tilsvarende typografier. Vælg Fjern formater og formatering fra tekst og tabeller for at fravælge Word formatering.
 4. Klik OK. Grafik rammer og figurer konverteres automatisk til tekst rammer, og teksten indsættes.

Importer Word Typografier

Dialogboksen Indstillinger for import giver dig mulighed for at importere typografier fra et Word dokument til afsnitsformateringer i InDesign.

 1. I dialogboksen Indstillinger for import vælger du Bevar formater og formatering for tekst og tabeller. Vælg Tilpas import af formater og klik på Tilknytning af formater.
 2. I dialogboksen Tilknytning af formater vælger du en Word typografi, derefter i listefeltet InDesign Style den InDesign typografi du vil overføre den til. Klik OK.

Marker tekst

Brug Tekstværktøjet til at markere tekst. Når du har markeret tekst kan du slette, overskrive, klippe eller kopiere det. Markering af tekst er også et nødvendigt skridt, før du ændre dets formatering.

 1. Placer din tekstmarkør i starten af den tekst du vil markere. Træk hen over teksten. I det du gør dette vil tekste ”vende om” og vise nøjagtig det der er markeret. Træk cursoren vandret, lodret eller diagonalt afhængig af området på den tekst du vil markere. Du skal markere hele teksten i én bevægelse med musen. Du kan ikke slippe og trække igen for at tilføje yderligere tekst til den oprindelige markering. Brug denne teknik til at markere en hvilken som helst synlig mængde tekst.
 2. Placer din cursor i et ord og dobbeltklik for at markere et enkelt ord. Dette er brugbart når du skal slette et helt ord, eller hvis du vil erstatte ordet med et andet ved at overskrive det.
 3. Klik tre gange for at markere en linje.
 4. Klik fire gange for at markere et afsnit.
 5. Placer din cursor i begyndelsen af den tekst du vil markere. Klik med musen for at placere tekstmarkøren. Dette angiver hvor du vil starte markeringen af din tekst. Flyt cursoren til slutningen af den tekst du vil markere. Du skal ikke holde nede og trække med musen. Du skal kun finde det sted hvor din markering skal slutte. Hold Shift tasten nede og klik for at indikere hvor du vil markere til. Teksten mellem det første klik og Shift+klik er markeret. Dette er en anvendelig teknik hvis du skal markere en større mængde tekst, der løber over flere sider.
 6. Klik i teksten og vælg Rediger > Marker alt (Ctrl/Command+A) for at markere alt teksten, også selvom den er over flere sider. Dette inkludere også overløb, selvom du ikke kan se den.

Tekstoverløb

Tekstoverløb er en teknik, der giver dig mulighed for at linke tekst fra en ramme over i en anden ramme, når der er for meget tekst til at det kan vises i den første ramme (og du er ikke interesseret i at bruge en mindre tekststørrelse eller gøre rammen større). Den ekstra tekst, der ikke kan være i tekstboksen kaldes overmatter eller tekstoverløb. Det er indikeret med et rødt + symbol.

Du kan forbinde tekst fra en ramme til en anden ramme på enten samme side eller en anden side. Hvis der er brug for det, kan tekst forbindes over flere sider.

Du kan godt forbinde tomme tekstbokse, men det er nemmere at forstå hvordan du forbinde hvis du arbejder med en tekstfil.

 1. Placer en tekstfil i en tekstboks. Vær sikker på der er mere tekst end der er plads til i rammen. Et rødt + symbol vises i Out porten.
 2. Tegn en ny tekstboks. Ved hjælp at Markeringsværktøjet markerer du rammen med teksten. Klik en gang på + symbolet. Cursoren ændrer sig Loaded tekst cursor.
 3. Placer din cursor i den næste tekstboks. Bemærk at kæde ikonet, der dukker op i venstre hjørne af cursoren for at indikere at du er ved at overføre tekst til tekstboksen.
 4. Klik for at overføre tekst til rammen.
 5. Gentag processen indtil der ikke er mere tekst du kan overføre. Du kan se der ikke er mere tekst, der kan overføres, når Out porten er tom.
 6. Du behøver ikke at oprette en ny tekstboks for at overføre tekst. Du kan nøjes med at klikke på ”+” symbolet, placere din Loaded cursor og derefter trække for at definere den næste tekstboks. Når du slipper museknappen vil den ekstra tekst overføres til det område du har defineret.
 7. Alternativt kan du placere din Loaded cursor på din side og klikke for at placere din overløbstekst.

Semi-Automatisk Tekstoverløb

Semi-automatisk tekstoverløb er anvendeligt når du har en lang tekstfil du vil overføre gennem adskillige eksisterende tekstbokse.

 1. For at aktivere semi-automatisk tekstoverløb, med Markeringsværktøjet, klikkes på en overløbsindikator som du normalt vil gøre når du skal linke. Hold Alt/option tasten nede. Cursoren skifter nu til Semi-automatisk tekst cursoren. Klik i den næste tekstboks for at overføre teksten.
 2. Hold Alt/option tasten nede. Tekst cursoren oplades hvis der er mere tekst, der kan overføres. Gentag processen hvis det er nødvendigt. Vælg Markeringsværktøjet når du er færdig.

Forstå Tekstoverløb

Det er vigtig du forstår de symboler du ser i Ind og Ud portene, hvordan man kontrollere og manipulere med dem, så du kan arbejde effektivt og præcist med tekstoverløb. Hver port er repræsenteres ved et lille kvadrat i kanten af tekstboksen.

 

En tom Ind port i tekstboksens øverste venstre hjørne indikere at det er den første ramme i overløbet – ingen tekst er overført til denne ramme fra andre rammer.

 

Et udfyldt trekante symbol i Ind porten indikere, rammen er en del af overløbs historikken – tekst fra en forgående ramme overføres til denne.

 

Et rødt ”+” symbol i Ud porten i højre hjørne af rammen indikere der er overløbstekst. Denne overløbstekst kan linkes til en anden ramme.

 

Et udfyldt trekantet symbol i Ud porten indikere, denne ramme allerede er linket til en anden ramme.

 

En tom Ud port indikere, der ikke er noget overløbstekst, og rammen ikke er linket til yderligere rammer.

Tekstoverløb

Hvert tekstoverløb er repræsenteret ved en blå linje der løber fra en Ud port til en Ind port.

 1. For at se tekstoverløbet vælger du Vis > Ekstrafunktioner > Vis tekstkæder. Marker en tekstboks for at se tekstoverløbet, som indikerer hvordan teksten fylder gennem tekstboksene, der indeholder tekstoverløb.

Ophæv tekstomløb

For at holde styr og kontrollere dit tekstomløb i et dokument, kan du ind imellem have brug for at bryde tekstoverløbet mellem forbundne tekstbokse.

 1. For at bryde overløbslinket mellem rammer, vælg Markeringsværktøjet, og klik på en ramme, der er i en serie af forbundne tekstoverløbsrammer. Portene In og Out viser dig hvornår du aktiverer en serie forbundne tekstbokse. Tekstoverløb vises når du har valgt Vis > Ekstrafunktioner > Vis tekstkæder.
 2. Klik en enkelt gang på Ud porten i den ramme du ønsker at bryde forbindelsen. Placer nu din cursor inde i den ramme du klikkede på Ud porten. Cursoren ændres til en Loaded tekst cursor.
 3. Klik i rammen for at bryde forbindelsen mellem rammerne.
 4. Alternativt til punkt 2-3 ovenfor, kan du dobbelt klikke på en Ind eller Ud port for at bryde forbindelsen mellem rammerne.

Slet rammer

 1. For at slette en ramme, der er en del af et tekstoverløb, markere du rammen med dit Markeringsværktøj og taster Backspace eller Delete. Teksten fylder tilbage til de resterende rammer og du mister ingen tekst.