STANDARD.NORM.FORDELING

STANDARD.NORM.FORDELING fungerer som sin modpart NORMAL.FORDELING, bortset fra t den designet til en normalfordeling med middelværdien 0 og standardafvigelse på 1,00 (det er en standardnormalfordeling). Du supplere z-resultatet og den returnerer arealet til venstre for z-resultatet – sandsynligheden for at… Continue Reading