Excel ENTYDIGE funktionen

Resumé

Excel funktionen ENTYDIGE returnerer en liste over unikke værdier i en liste eller et område. Værdier kan være tekst, tal, datoer, tidspunkter osv.

Formål

Udtræk unikke værdier fra området

Returværdi

Array af unikke værdier

Syntaks

=ENTYDIGE(array; [Efter_kol]; [Nøjagtig_en_gang])

Argumenter

Array – Område eller array, hvorfra unikke værdier kan udtrækkes.

Efter_kol – [valgfrit] Hvordan der sammenlignes og uddrages. Efter række = FALSK (standard); efter kolonne = SAND.

Nøjagtig_en_gang – [valgfrit] TRUE = værdier, der forekommer én gang, FALSE = alle unikke værdier (standard).

Noter

Excel funktionen ENTYDIGE udtrækker en liste over unikke værdier fra et område eller et array. Resultatet er en dynamisk række af unikke værdier. Hvis dette array er det endelige resultat (dvs. ikke overføres til en anden funktion), vil array-værdier “overløbes” i regnearket til et område, der automatisk opdateres, når nye unikke værdier tilføjes eller fjernes fra kildeområdet.

Funktionen ENTYDIGE tager tre argumenter: Array, Efter_kol og Nøjagtig_en_gang. Det første argument, array, er arrayet eller området, hvorfra der skal udtrækkes unikke værdier. Dette er det eneste nødvendige argument. Det andet argument, Efter_kol, afgør, om ENTYDIGE skal udtrække unikke værdier efter rækker eller kolonner. Som standard vil ENTYDIGE udtrække unikke værdier i rækker. For at tvinge ENTYDIGE til at udtrække unikke værdier efter kolonner, skal du indstille Efter_kol til TRUE eller 1. Det sidste argument, Nøjagtigt_en_gang, angiver adfærd for værdier, der vises mere end én gang. Som standard vil ENTYDIGE udtrække alle unikke værdier, uanset hvor mange gange de vises i arrayet. For at udtrække unikke værdier, der kun vises én gang i arrayet, skal du indstille Nøjagtig_en_gang til TRUE eller 1.

Bemærk: funktionen ENTYDIGE skelner ikke mellem store og små bogstaver. ENTYDIGE vil behandle “BANAN”, “Banan” og “banan” som den samme tekst.

Simple eksempel

Funktionen ENTYDIGE udtrækker unikke værdier fra et område eller et array:

=ENTYDIGE ({"A";"B";"C";"A";"B"}) // returnerer {"A";"B";"C"}

For at returnere unikke værdier fra i området A1:A10, kan du bruge en formel som denne:

=ENTYDIGE(A1:A10)

Efter kolonne

Som standard vil ENTYDIGE udtrække unikke værdier i rækker:

=ENTYDIGE({1;1;2;2;3}) // returnerer {1;2;3}

ENTYDIGE vil ikke håndtere de samme værdier organiseret i kolonner:

=ENTYDIGE({1\1\2\2\3}) // returnerer {1,1,2,2,3}

For at håndtere det vandrette array ovenfor skal du indstille sættes Efter_kol argumentet til SAND eller 1:

=ENTYDIGE({1\1\2\2\3};1) // returnerer {1,2,3}

For at returnere unikke værdier fra det vandrette område A1:E1 skal du indstille argumentet Efter_kol til SAND eller 1:

=ENTYDIGE(A1:E1;1) // ekstraher unik fra vandret array

Præcis én gang

Funktionen ENTYDIGE har et valgfrit argument kaldet præcis_en gang, der styrer, hvordan funktionen håndterer gentagne værdier. Som standard er nøjagtig_en gang FALSK. Dette betyder, at ENTYDIGE vil udtrække unikke værdier, uanset hvor mange gange de vises i kildedataene:

=ENTYDIGE({1;1;2;2;3}) // returnerer {1;2;3}

Indstil nøjagtig_en gang til TRUE eller 1 for at udtrække unikke værdier, der kun vises én gang i kildedataene:

=ENTYDIGE({1;1;2;2;3};0;1) // returnerer {3}

Bemærk, at ovenstående formel også sætter argumentet Efter_kol til nul (0), standardværdien. Den samme formel kunne også skrives sådan:

=ENTYDIGE({1;1;2;2;3};;1)
=ENTYDIGE({1;1;2;2;3};0;SAND) // returnerer {3}
=ENTYDIGE({1;1;2;2;3};FALSK;SAND) // returnerer {3}

Unikt med kriterier

For at udtrække unikke værdier, der opfylder specifikke kriterier, kan du bruge ENTYDIGE sammen med FILTRER-funktionen. Den generiske formel, hvor omdr2=A1 repræsenterer en logisk test, ser sådan ud:

=ENTYDIGE(FILTRER(omrd1;omrd2=A1))

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *