Filtrer data mellem to datoer i Excel

Generisk formel =FILTRER(data;(datoer>=A1)*(datoer<=A2);”Ingen data”) Resumé For at filtrere data til der inkluderer poster mellem to datoer, kan du bruge funktionen FILTRER med boolesk logik. I det viste eksempel er formlen i F8: =FILTRER(A2:C14;(B2:B14>=E2)*(B2:B14<=F2);”Ingen data”) Som returnerer poster med datoer mellem… Continue Reading