Hvad er Power Query?

Power Query er et ETL-værktøj. ETL står for Extract, Transform og Load. Lad os se på hvert af disse ord for sig for at få en bedre forståelse.

Extract – Data kan udvindes fra forskellige kilder; databaser, CSV-filer, tekstfiler, Excel-projektmapper, specifikke celler i det samme regneark, websteder og endda nogle PDF-filer. Grundlæggende, hvis der er data, der er gemt et eller andet sted i et struktureret eller semistruktureret format, kan Power Query få adgang til det og udtrække det.

Transform – Når dataene er blevet udtrukket i det forrige trin, kan de renses (dvs. fjerne mellemrum, opdele kolonner, ændre datoformater, udfylde tomme felter, finde og erstatte osv.) og omformes (dvs. afpivotering, fjerne kolonner osv.). Når data udtrækkes fra forskellige kilder er det ikke sandsynligt, at de er konsistente, transformeringsprocessen bruges til at gøre dem klar til brug.

Load – Når dataene er blevet udtrukket og transformeret, skal de placeres et sted, så du kan bruge dem. Fra et Excel-perspektiv kan det indsættes i et regneark, en datamodel eller en anden forespørgsel.

For at opsummere tager Power Query data fra forskellige kilder og forvandler dem til noget, der kan bruges.

Som værktøj er dette allerede ret nyttigt. Men her er den bedste del. Når ETL-processen er oprettet, kan den afvikles igen og igen med et enkelt klik. Hvilket kan spare arbejdstid hver uge.

Nogle eksempler på, hvad Power Query kan gøre

Lyder det hele lidt abstrakt og forvirrende indtil videre? Lad mig vise dig nogle eksempler for at give dig en reel ide om hvad der er muligt.

Eksempel 1:

Lad os sige, at du hver dag modtager en CSV-fil med en opdateret prisliste. Normalt ville du åbne CSV, kopiere de relevante kolonner i dit regneark og derefter bruge en masse VENSTRE og HØJRE formler til at opdele nogle tekstfelter, til sidst bruger du en pivottabel til at præsentere informationen i det rigtige format.

Du kan gøre alt dette med Power Query. Gem blot CSV-filen det rigtige sted, og opdater derefter alt med et enkelt klik.

Eksempel 2

Eller hvad med dette scenarie, hver måned du modtager 30 Excel-projektmapper fra forskellige afdelinger i virksomheden, alle projektmapper er i samme format. Du åbner hvert regneark og kopierer dataene til et hovedregneark for at konsolidere til en hovedrapport.

Med Power Query kan du konsolidere alle data på én gang med en enkelt opdatering. Du behøver ikke at åbne hvert regneark, du behøver ikke at kopiere og indsætte. Gem blot alle filerne i den samme mappe, og opdater derefter konsolideringen med et enkelt klik.

Eksempel 3:

Din virksomhed har netop erhvervet en ny virksomhed. Som det ofte er tilfældet, er deres softwaresystem anderledes end resten af virksomheden. Ledelsen har i øjeblikket ingen intentioner om at ændre it-systemer. Dit job er at oprette et opsummeret dashboard for hele virksomheden hver uge. Det lyder som om det kunne være en masse arbejde.

Med Power Query kan du muligvis hente data direkte fra hvert system og ved hjælp af en kortlægningstabel opdatere dit dashboard med en enkelt opdatering.

Hvad er forskellen mellem Power Query og Get & Transform

Den gennemsnits brugeren bruger ikke ordet “Query” særlig ofte til at beskrive de opgaver, de udfører. Sæt ordet “Power” foran, og det bliver ikke klarere. Måske er det derfor, Microsoft ændrede navnet til Get & Transform i Excel 2016 og placerede det i båndet under fanen Data. Jeg er sikker på, at de forsøgte at gøre det mere klart for brugeren. Jeg er sikker på, at hvis du bad de fleste om at gætte på, hvad værktøjet gjorde, bare baseret på navnet, vil mange give det rigtige svar. Selvom det officielt kan kaldes Get and Transform i Excel 2016 og senere, ser navnet Power Query ud til at have hængt fast i Excel samfundet.

Hvor vanskeligt er Power Query at lære?

Hvis du tror du skal være programmør? Eller i det mindste en Excel ekspert? Så tager du fejl. Power Query har et brugervenligt interface, der er designet til almindelige brugere.

Der er lidt af en læringskurve, men det meste består i at lære, hvad de enkelte knapper gør.

Hvis du vil gå dybden med Power Query, er der et programmeringssprog kaldet “M”, som du kan lære. Men du kan udnytte 99,9% af Power Query uden at skulle bruge den overhovedet.

Hvordan installeres Power Query?

På grund af udviklingen af Power Query i Excel i de senere år betyder der, at der er flere centrale spørgsmål:

  • Behøver du at downloade Power Query?
  • Hvilken version af Power Query skal du downloade?
  • Er din version af Excel kompatibel med Power Query?

Tid til at komme i gang

I en undersøgelse af Power Query brugere viste det sig at den en gennemsnitlig tidsbesparelse var på 22%! Det er meget! Mere end en arbejdsdag om ugen med irriterende gentaget arbejde er elimineret for hver bruger af Power Query.

Med denne statistik i tankerne, så lad os komme i gang med at lære Power Query, så du selv kan begynde at spare tid.

Betaversionen af min bog om Power Query er klar.
Den kan hentes her. Det er meningen at den på et tidspunkt skal komme i en trykt version.

Power Query skolen