STANDARD.NORM.INV

STANDARD.NORM.INV er den modsatte side af STANDARD.NORM.FORDELING: Du tilføjer en kumulativ sandsynlighed og STANDARD.NORM.INV returnerer z-resultatet der skærer den kumulative sandsynlighed fra. Hvis du for eksempel tilføjer 0,500 vil STANDARD.NORM.INV returnere 0, middelværdien for standardnormalfordelingen. Figuren viser dialogboksen Funkionsargumenter for… Continue Reading