Excel GETPIVOTDATA-funktion

Resumé Excel GETPIVOTDATA-funktionen kan hente specifikke data fra en pivottabel efter navn baseret på strukturen i stedet for cellereferencer. Syntaks GETPIVOTDATA(datafelt, pivottabel, [felt1, element1, felt2, element2], …) Argumenter Datafelt – Navnet på det værdifelt, der skal forespørges på. Pivottabel –… Continue Reading