Excel GETPIVOTDATA-funktion

Resumé

Excel GETPIVOTDATA-funktionen kan hente specifikke data fra en pivottabel efter navn baseret på strukturen i stedet for cellereferencer.

Syntaks

GETPIVOTDATA(datafelt, pivottabel, [felt1, element1, felt2, element2], ...)

Argumenter

Datafelt – Navnet på det værdifelt, der skal forespørges på.

Pivottabel – En henvisning til enhver celle i pivottabellen til forespørgsel.

Felt1, element1 – [valgfrit] Et felt/elementpar.

Brug funktionen GETPIVOTDATA til at forespørge på en eksisterende pivottabel og hente specifikke data baseret på pivottabellens struktur. Fordelen ved GETPIVOTDATA frem for en simpel cellereference er, at den indsamler data er baseret på struktur, ikke celleplacering. GETPIVOTDATA vil fortsætte med at fungere, når en pivottabel ændres, så længe feltet/felterne, der refereres til, stadig er til stede.

Det første argument, datafelt, navngiver et værdifelt til forespørgsel. Det andet argument, pivot_table, er en reference til enhver celle i en eksisterende pivottabel. Yderligere argumenter leveres i felt-/elementpar, der fungerer som filtre for at begrænse de data, der hentes baseret på strukturen i pivottabellen. Du kan f.eks. Levere feltet “Syd” til feltet “Område” for at begrænse salgsdata til salg i østregionen.

GETPIVOTDATA-funktionen genereres automatisk, når du refererer til en værdicelle i en pivottabel ved at pege og klikke. For at undgå dette kan du blot skrive adressen på den ønskede celle (i stedet for at klikke). Hvis du vil deaktivere denne funktion helt, skal du deaktivere “Generer GETPIVOTDATA” i menuen på Analyser pivottabel -> Indstillinger -> Indstillinger (yderst til venstre, under pivottabellens navn).

Eksempler

Eksemplerne herunder er baseret på følgende pivottabel:

Det første argument i funktionen GETPIVOTDATA navngiver det felt, hvorfra data skal hentes. Det andet argument er en reference til en celle, der er en del af pivottabellen. For at få det samlede salg fra pivottabellen vist:

=GETPIVOTDATA("Salg";A3)
Returnerer 10274

Felter og elementpar leveres i par, der er angivet som tekstværdier. For at få det samlede salg for frugten Blommer:

=GETPIVOTDATA("Salg";B3;"Frugt";"Blommer")
Returnerer 1766

For at få det samlede salg for regionen Øst:

=GETPIVOTDATA("Salg";A3;"Område";"Øst")
Returnerer 2445

For at få det samlede salg for Æbler i området vest kan du bruge en af formlerne herunder:

=GETPIVOTDATA("Salg";A3;"Område";"Vest";"Frugt";"Æbler")
=GETPIVOTDATA("Salg";A3;"Frugt";"Æbler";"Område";"Vest")

Du kan også bruge cellereferencer til at angive felt- og varenavne. I eksemplet vist ovenfor er formlen i I7:

=GETPIVOTDATA("Salg";$A$3;"Frugt";I6;"Område";I5)

Værdierne for Område og Frugt kommer fra celler I5 og I6. Dataene indsamles baseret på området “Syd” i celle 56 for frugten “Blommer” i celle I6.

Datoer og tidspunkter

Når du bruger GETPIVOTDATA til at hente oplysninger fra en pivottabel baseret på en dato eller klokkeslæt, skal du bruge Excels oprindelige format eller en funktion som DATO-funktionen. For eksempel at få det samlede salg den 1. april 2021, når individuelle datoer vises:

=GETPIVOTDATA("Salg";A1;"Dato", DATO(2021,8,1))

Når datoer er grupperet, henvises til gruppens navne som tekst. Hvis feltet Dato f.eks. er grupperet efter år:

=GETPIVOTDATA("Salg";A1;"År";"2021")

Bemærk

  • Navnet på datafeltet og felt-/elementværdier skal være omsluttet af dobbelte anførselstegn (“)
  • GETPIVOTDATA returnerer en #REFERENCE-fejl, hvis nogle felter er stavet forkert.
  • GETPIVOTDATA returnerer en # REFERENCE-fejl, hvis referencen til pivottabel ikke er gyldig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *