Summer efter uge med funktionen SUM.HVISER Excel

Generisk formel =SUM.HVISER(Beløb;Datoer;”>=”&A1;Datoer;”<“&A1+7) Resumé For at summere værdier efter uge, kan du bruge en formel baseret på funktionen SUM.HVISER. I det viste eksempel er formlen i E2: =SUM.HVISER(Data[Beløb];Data[Datoer];”>=”&D2;Data[Datoer];”<“&D2+7) hvor Data er en Excel-tabel i området A1:B20, og datoerne i D2:D5… Continue Reading

Tæl kolonner, der indeholder specifikke værdier i Excel

Generisk formel =SUM(–(MPRODUKT(TRANSPONER(RÆKKE(data)^0);–(kriterie))>0)) Resumé For at tælle rækker, der indeholder specifikke værdier, kan du bruge en formel baseret på funktionerne MPRODUKT, TRANSPONER, RÆKKE og SUM. I det viste eksempel er formlen i I4: =SUM(–(MPRODUKT(TRANSPONER(RÆKKE(Data)^0);–(Data=I2))>0)) hvor Data er det navngivne område… Continue Reading

Excel LAMBDA funktionen

LAMBDA-funktionen giver mulighed for at oprette en brugerdefineret funktion i Excel. Når den først er defineret og navngivet, kan en LAMBDA-funktion bruges hvor som helst i en projektmappe. LAMBDA-funktioner kan være meget enkle eller ret komplekse, idet de samler mange Excel-funktioner i én formel. En brugerdefineret LAMBDA-funktion kræver ikke VBA eller makroer. Continue Reading