Excel LAMBDA funktionen

LAMBDA-funktionen giver mulighed for at oprette en brugerdefineret funktion i Excel. Når den først er defineret og navngivet, kan en LAMBDA-funktion bruges hvor som helst i en projektmappe. LAMBDA-funktioner kan være meget enkle eller ret komplekse, idet de samler mange Excel-funktioner i én formel. En brugerdefineret LAMBDA-funktion kræver ikke VBA eller makroer. Continue Reading