Excel HYPPIGST.ENKELT og HYPPIGST.FLERE funktioner

HYPPIGST.ENKELT og HYPPIGST.FLERE

Returnerer den hyppigst forekommende, eller gentagne, værdi i en matrix eller et dataområde.

  1. Indtast dine data i et regneark of vælg en celle til resultatet.

I dette eksempel bruger jeg 64, 86, 82, 81, 38, 86, 97, 80 og 63. Data er i cellerne fra B2 til B10, hvor B11 er valgt som celle for tilstanden.

  1. I sektionen over statistiske funktioner vælges HYPPIGST.ENKELT. Du ser nu dialogboksen Funktionsargumenter for funktionen HYPPIGST.ENKELT. Se figuren nedenfor.
  2. I dialogboksen Funktionsargumenter indtaster du værdierne for argumenterne.

Jeg indtastede B2:B10 i feltet Tal1 og den hyppigste (86 i dette tilfælde) vises i dialogboksen.

  1. Klik OK for at lukke dialogboksen og svaret vises på skærmen i den valgte celle.

Ved et sæt af celler der har mere end en værdi der er hyppigst (det vil sige hvis det er multimodal) bruges Excel funktionen HYPPIGST.FLERE. Dette er en arrayfunktion: Den returnere (potentielt) et array af svar, ikke bare et enkelt. Du vælger et array af celler til resultatet, og når du er færdig med dialogboksen taster du Ctrl+Shift+Enter for at udfylde dit array.

Her er et eksempel på HYPPIGST.FLERE:

  1. Indtast dine data i et regneark og vælg en celle til resultatet.

I dette eksempel bruger jeg 64, 86, 82, 78, 38, 86, 25, 81 og 64. Data er i cellerne fra B2 til B10. Jeg har valgt cellerne B11:B14 til resultatet. Bemærk at dette sæt af tal har to værdier, der optræder hyppigst: 64 og 86.

  1. I sektionen over statistiske funktioner vælges HYPPIGST.FLERE. Du ser nu dialogboksen Funktionsargumenter for funktionen HYPPIGST.FLERE. Se figuren nedenfor.
  2. I dialogboksen Funktionsargumenter indtaster du værdierne for argumenterne.

Vigtig: Klik ikke OK.

  1. Da det er en arrayfunktion taster du Ctrl+Shift+Enter for at indsætte resultaterne fra HYPPIGST.FLERE i det valgte array.

Bemærk at intet i denne dialogboks giver dig et hint om at du skal gøre dette.

Figuren neden for viser, hvad der sker efter du taster Ctrl+Shift+Enter. Da jeg har valgt fire celler til resultatet, og der kun er to værdier der er hyppigst i talsættet vil der blive vist en fejlmeddelelse i de to sidste celler.

Hvad sker der hvis du bruger HYPPIGST.ENKELT på et sæt af tal, hvor der er flere værdier der er hyppigst? Resultatet er den værdi der optræder først i sættet. Hvad sker der hvis du bruger HYPPIGST.FLERE på et sæt af tal med mere end en værdi der er hyppigst? Mit første gæt var at den hyppigste værdi vises i den første celle i arrayet, og fejlmeddelelser i resten. Nej. HYPPIGST.FLERE udfylder hele arrayet med de hyppigste værdier – selv hvis arrayet har flere celler end antallet af forekomster af de hyppigste værdier. Ja, det imponerede mig!

Hvis du derfor har en lang kolonne med tal, og du skal finde de hyppigste værdier bruges funktionen HYPPIGST.FLERE. Det værste der kan ske er at du ender med an masse fejlmeddelelser i nogle af cellerne i resultatarrayet. Gevinsten er at du ikke mangler nogle værdier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *