Excel-funktionen YDELSE

Excel-funktionen “YDELSE” bruges til at beregne den periodiske betaling på et lån eller en investering. Denne funktion er nyttig, når du ønsker at bestemme, hvor meget du skal betale hver måned for at tilbagebetale et lån eller opnå en bestemt investeringsmålsætning. Her er en beskrivelse af YDELSE-funktionen og et eksempel:

Syntaksen for YDELSE-funktionen er som følger:

YDELSE(rente, antal_perioder, nuværende_værdi, fremtidig_værdi, betalings_type)
  • Rente: Den årlige rentesats for lånet eller investeringen.
  • Antal_perioder: Antallet af perioder, hvor betalingerne skal foretages.
  • Nuværende_værdi: Dette er det nuværende beløb, lånet eller investeringen repræsenterer. Normalt er det et negativt tal, da det repræsenterer et beløb, du låner ud eller investerer.
  • Fremtidig_værdi (valgfri): Dette er den fremtidige værdi af lånet eller investeringen. Hvis det ikke angives, antages det at være 0.
  • Betalings_type (valgfri): Dette angiver, om betalingen skal ske i begyndelsen eller slutningen af perioden. Hvis det ikke angives, antages det som 0, hvilket betyder betaling i slutningen af perioden.

Her er et eksempel på brug af YDELSE-funktionen:

Antag, at du har taget et lån på 100.000 kr med en årlig rentesats på 5% og en tilbagebetaling over 5 år. Du ønsker at beregne din månedlige afdrag.

Syntaks i Excel kan se sådan ud:

=YDELSE(5%/12, 5*12, -100000)

Her er forklaringen:

  • Renten er 5% om året, så vi deler den med 12 for at få den månedlige rentesats.
  • Antallet af perioder er 5 år gange 12 måneder.
  • Nuværende værdi er -100.000 kr, da det er det lån, du har taget, og det er negativt, fordi det er en udgift for dig.

Denne formel vil beregne den månedlige betaling på lånet, og svaret vil være det beløb, du skal betale hver måned for at tilbagebetale lånet over 5 år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *