STANDARD.NORM.FORDELING

STANDARD.NORM.FORDELING fungerer som sin modpart NORMAL.FORDELING, bortset fra t den designet til en normalfordeling med middelværdien 0 og standardafvigelse på 1,00 (det er en standardnormalfordeling). Du supplere z-resultatet og den returnerer arealet til venstre for z-resultatet – sandsynligheden for at et z-resultat er mindre end eller lig med det du har suppleret med. Du kan også tilføje SAND eller FALSK som et argument kaldet Kumulativ. Hvis du leder efter den kumulative sandsynlighed: SAND, FALSK hvis du prøver at finde f(z).

Figuren viser dialogboksen Funktionsargumenter med 1 som z-resultat og SAND i feltet Kumulativ. Dialogboksen viser 0,841344746, sandsynligheden for at et z-resultat er mindre end eller lig med 1,00 i en standardnormalfordeling. Klik OK for at få indsat resultatet i den valgte celle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *