Frekvens

Figuren viser data, sammen med et markeret array, kaldet Frekvens. Jeg har også tilføjet overskriften Interval til en kolonne, og i denne kolonne har jeg indtastet intervalgrænser. Hvert tal i denne kolonne har en øvre grænse for et interval. Figuren viser også dialogboksen Funktionsargumenter for FREKVENS.

Dette er en arrayfunktion, så trinene er smule anderledes fra mange af de andre funktioner, jeg har vist tidligere:

1. Indtast karakterer i et array af celler.

Arrayet i dette eksempel er A1:D10.

2. Indtast intervallerne i et array.

Jeg har indtastet 5, 10, 15, 20, 25 og 30 i F2:F7.

3. Marker et array til frekvensresultaterne.

Jeg har skrevet Frekvens i toppen af kolonnen G, så jeg har markeret F2 til F7, der skal indeholde frekvensresultaterne.

4. I menuen Statistiske funktioner vælges FREKVENS for at åbne dialogboksen Funktionsargumenter FREKVENS.

5. I dialogboksen Funktionsargumenter indtastes passende værdier for argumenterne.

I feltet Datavektor har jeg indtastet de celler der indeholder karaktererne. I dette eksempel er det A1:D10.

FREKVENS refererer til intervaller som beholdere, og indeholder intervaller i feltet Intervalvektor.

Efter jeg har identificeret begge arrays, viser dialogboksen Funktionsargumenter frekvenserne i par af krøllede parenteser. Se godt efter i figuren og du ser at Excel tilføjer en frekvens på 0 i slutningen frekvenssættet i den tredje linje i dialogboksen.

6. Tryk Ctrl+Shift+Enter for at lukke dialogboksen Funktionsargumenter.

Brug denne tastekombination fordi FREKVENS er en arrayfunktion.

Når du lukker dialogboksen Funktionsargumenter indsættes frekvenserne i de respektive celler som vist i figuren.

Hvis jeg havde tilføjet navnet Data til A1:D10 og navnet Interval til F2:F7, og brugt disse navne i dialogboksen Funktionsargumenter, ville formlen have været

=FREKVENS(Data;Interval)

Som måske er nemmere at forstå end

=FREKVENS(A1:D10;F2:F7)

One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *