Åbn og Gem filer

Gem filer

De grundlæggende principper i at gemme filer i Photoshop – ved brug af ”Gem” og ”Gem som” – er de samme som andre programmer i Macintosh eller Windows. Gem regelmæssigt mens du redigere dit billede, så du ikke mister dine redigeringer, hvis nu systemet crasher. Du bør bruge Gem som når du skal gemme en ny fil den første gang, for at gemme en kopi, for at gemme et nyt sted og når du har brug for at gemme billedet i et nyt format.

Photoshop understøtter en lang række filformater når der skal åbnes og gemmes billeder. Typisk vil du gemme et billede i et bestemt format for at imødese specifikke output eller udskriftsspecifikationer, komprimere billedet for at spare diskplads, eller åbne eller importere billede til et andet program, der har bestemte krav til filformatet.

2016-02-17 21_00_42-Raw_1.CR2 @ 8,33% (RGB_8_)

  1. For at gemme billedet første gang vælges Filer > Gem som. Angiv hvor du vil gemme filen. Angiv et filnavn. Brug listefeltet Filtype til at vælge et passende format. Klik på knappen Gem. Fil-efternavnet til føjes automatisk.
  2. For at gemme ændringer mens du arbejde med et billede vælges Filer > Gem. De tidligere gemte filinformationer opdateres.

Photoshop format

Brug dette format mens du arbejder på dit billede – alle Photoshop mulighederne, vigtigst lagene er til rådighed for dig i dette format. Photoshop udfører også åbn og gemme rutinerne hurtigere når du bruger dets eget format.