InDesign – Arbejdsrummet

Sideopsætning

Start InDesign. Når InDesign dukker op på skærmen og du kan se Arbejdsrummet, kan du oprette et nyt dokument.

Størrelse og retning

 1. For at oprette et nyt dokument vælges Filer > Ny. Dialogboksen Nyt Dokument vises. Brug listefeltet Sidestørrelse til at vælge en standard sidestørrelse, hvis muligt.
 2. Vælg Primær tekstramme for automatisk at oprette en tekstboks på A-masteren, der passer til margenerne, matcher antallet af kolonner og spaltemellemrum, der er specificeret i dialogboksen (se kapitel for informationer om Master sider).
 3. Angiv det antal sider du ønsker i dokumentet. Hvis du er usikker på hvor mange sider du skal bruge, kan du altid tilføje sider når du arbejder i dit dokument.
 4. Vælg Modstående sider når der skal oprettes publikationer, som f.eks. et magasin, brochurer eller en bog, der består af dobbeltsideopslag. Hvis du vælger Modstående sider, skifter Venstre og Højre i området Margener til Indvendig and Udvendig, det giver dig mulighed for en større margen i midten, der kan bruges til indbinding i dit dokument.
 5. Brug feltet Startsidenr. hvis du ønsker at starte dokumentet med en venstrehåndsside (i det tilfælde kan du indtaste et lige nummer), eller hvis du vil oprette en sektion når du indstiller dit dokument. Hvis du f.eks. angiver et lige nummer vil InDesign oprette en venstre side, der begynder dokumentet og ikke det normale med en højre side. Hvis du efterfølgende benytter automatisk sidenummerering vil siderne starte nummereringen fra den værdi du indtastede i dette felt.
 6. Hvis du vil oprette en sidestørrelse, der ikke er standard kan du indtaste værdier i felterne Bredde og Højde.
 7. Klik på ikonet Retning hvis du vil operette en liggende side. Højformat er som standard valgt.

Margenhjælpelinjer

Du kan bruge margenhjælpelinjer til at definere tekstområdet i dit dokument. Margenhjælpelinjer bliver ikke printet ud, og ses på skærmen som magenta farvede linjer. Margenhjælpelinjer er kun vejledende – objekter kan placeres over linjerne eller helt uden for margenhjælpelinjerne.

 1. Indtast værdier i felterne Top, Bund, Venstre/Højre, Indvendig/Udvendig.
 2. Eller klik på knappen “Gør alle indstillinger ens” for aktivere den og indtast en værdi i et af Margener felterne. Tast Tab for at angive den samme værdi i alle felterne.

Spalte hjælpelinjer

Spalter hjælpelinjer printes ikke, og vises på skærmen som lilla linjer. De bruges som linjer i konstruktionen af en publikation. Du er ikke bundet af disse linjer – alle objekter i InDesign kan overlappe spalte hjælpelinjerne i det omfang der er brug for det.

 1. Indtast det antal spalter du skal bruge. Angiv et spaltemellerum. InDesign beregner bredden på spalterne baseret på sidens samlede bredde, antallet af spalter og værdierne for margenerne og spaltemellemrum.
 2. Når du arbejder i dokumentet, kan du ændre margen og spalteopsætningen for den markerede masterside, opslag eller side ved at vælg Layout > Margener og spalter. Indtast nye værdier som ønsket. Klik OK i dialogboksen.

Tip: For at angive standard måleenheden for alle nye dokumenter, startes InDesign, men start ikke et nyt dokument. Vælg Rediger > Indstillinger > Enheder og intervaller (Windows) eller InDesign Indstillinger > Enheder og intervaller (Mac), I listefeltet skiftes enheden for Vandret og lodret til det du ønsker.

Arbejdsrum

På samme måde som Adobe Photoshop og Adobe Illustrator er Adobe InDesign stort set identisk på både Windows og Macintosh platformen, hvilket gør det nemt at arbejde i begge miljøer uden at skulle lære en masse nyt.

 1. Træk krydset Zero Point ind på siden for at nulstille nulpunktet
 2. Benyt menupunktet Zoom level for at vælge forstørrelsesniveau eller indtast en værdi i feltet, og tast Enter/Return for at ændre zoomniveauet
 3. Panel gruppen vises nedad i højre side af InDesign vinduet
 4. Sidenavigationen lader dig flytte til Næste/Forrige, Første/Sidste side i et flersidet dokument, eller en hvilken som helst specifik side i feltet Sidenummer.

 1. Klik på et panel ikon i Panel gruppen for at udvide panelet i forbindelse med andre paneler i samme panel gruppe.
 2. Montagebordet findes hele vejen rundt om dokument siden eller opslaget. Objekter der placeres i montagebordet gemmes sammen med dit dokument, men printes ikke ud.
 3. Klik på rullepilene for at bevæge dig op og ned, til højre eller venstre i dit dokument.

Glem ikke: For at undgå forvirring er det en god ide at slette unødvendige elementer på montagebordet før du sender det til trykkeriet.

Værktøjspanelet

Benyt følgende teknikker til at vælge værktøjer og arbejd hurtigt og effektivt mens du opbygger dine sidelayouts i InDesign.

 1. Markeringsværktøj (V)
 2. Direkte markering (A)
 3. Sideværktøj (Shift + P)
 4. Mellemrumsværktøj (U)
 5. Indholdssamling (B)
 6. Tekstværktøj (T)
 7. Stregværktøj (Å)
 8. Penneværktøj (P)
 9. Rektangelrammeværktøj (F)
 10. Rektangelværktøj (M)
 11. Sakseværktøj (C)
 12. Værktøjet Fri omdannelse (E)
 13. Forløbsfarveprøve (G)
 14. Forløbsudtynding (Shift+G)
 15. Noteværktøj
 16. Pipetteværktøj (I)
 17. Håndværktøj (H)
 18. Zoomværktøj (Z)

Værktøjsteknikker

 1. Det meste af tiden når du arbejder med dit dokument, kan det være en fordel få vist dit Værkstøjspanel. Hvis du kommer til at lukke for det kan du få det frem igen ved at vælge Vinduer > Værktøjer.
 2. Når du skal vælge et værktøj klikker du på det i dit Værktøjspanel. Værktøjet fremhæves og når du flytter din cursor tilbage i InDesign vinduet, vil cursoren skifte til det værktøj du har valgt.
 3. Hvis du ser en lille trekant i højre hjørne af værktøjsikonet, betyder det at der er yderligere værktøjer i gruppen. Når du skal have adgang til et skjult værktøj klikker du og holder nede på det pågældende værktøj. Dette vil vise dig en pop-up. Før musen ned på det værktøj du ønsker og giv slip. Det valgte værktøj vises i dit Værktøjspanel som standard værktøjet i den pågældende gruppe.
 4. Forudsat du ikke har din markør placeret i en tekstboks, kan du trykke Tab tasten for at skjule alle synlige paneler inklusiv dit Værktøjspanel. Tast Tab igen for få dine paneler vist igen. Hold Shift tasten nede og tast Tab for at skjule alle dine paneler undtagen dit Værktøjspanel.
 5. Lad din cursor hvile over et værktøj i dit Værktøjspanel. I et kort øjeblik ser du et tip til dit værktøj. Her kan du se navnet på værktøjet og i parentes genvejstasten.

Åben et dokument

Som når du skal oprette et nyt InDesign dokument vil du ofte have brug for at åbne et eksisterende dokument. Hvis du åbner et InDesign dokument oprettet i en tidligere version af programmet, vil InDesign konvertere det til den version du benytter, og tilføje ”[Converted]” til dokumentfanen. Når du gemmer en konverteret fil bliver du mødt med en Gem som dialogboks, så du kan gemme en kopi af filen, der bruger en nyere version af programmet.

 1. For at åbne et dokument vælger du Filer > Åbn.
 2. Benyt standard Windows/Mac teknikker til at navigere frem til den fil du vil åbne.
 3. Klik på filnavnet for at vælge den. Klik på knappen Åbn.
 4. I dialogboksen Åbn en fil vælger du på Kopi for at åbne en kopi af filen – filen åbnes som et dokument uden titel.
 5. Når du skal redigere en InDesign skabelon vælger Original før du klikker på Åbn.

Tip: InDesign har filendelsesnavnet .indd. InDesign skabeloner har filendelsesnavnet .indt