Brugbare tricks til din WordPress function-fil

Tilføj en Favicon til din hjemmeside

Enhver hjemmeside fortjener at have sin egen identitet. Du kan tilføje denne identitet ved at tilføje favicon kode i din header.php fil, eller du kan gøre det nemmere for dig selv ved blot at tilføje følgende kode i din functions.php fil.

1 function blog_favicon() {
2 echo '<link rel="Shortcut Icon" type="image/x-icon" href="'.get_bloginfo('wpurl').'/favicon.ico" />';
3 }
4 add_action('wp_head', 'blog_favicon');