Pascal 1. undervisningsgang

Pascal øvelser til 1. undervisningsgang

Program eksempler

Øvelse 1


Program MitNavn; Begin write('Mit navn er Jens'); End.

Se her hvordan du afvikler et program.

Øvelse 2

Program MitNavn;
Begin
 write('Mit fornavn er Jens');
 write('Mit efternavn er Hansen');
End.

Øvelse 2B

Program MitNavn;
Begin
 Writeln;
 Writeln('Mit fornavn er Jens');
 Writeln('Mit efternavn er Hansen');
End.

Øvelse 3

Program Tal1;
Begin
 Writeln(10000.00);
 Writeln(10000.00 * (1-0.30));
End.

Øvelse 3B

Program Tal1;
Begin
 Writeln(10000.00 : 10 : 2);
 Writeln(10000.00 * (1-0.30) : 10 : 2);
End.

Øvelse 4

Program Kanin;
Const
 AntalAar = 10;
Var
 Kaniner : Real;
 I : Integer;
Begin
 Write('Hvor mange kaniner er der? -> ');
 Readln(Kaniner);
 Writeln;
 For I := 1 to AntalAar do
 Begin
 Kaniner := Kaniner * (1 + 0.25);
 Writeln(Kaniner : 10 : 2);
 End;
End.

Øvelse 5

Program KodeSide;
Var
 TegnNo : Byte;
Begin
 For TegnNo := 32 to 255 do
 Begin
 Write(TegnNo : 5, Char(TegnNo) : 2);
 If TegnNo Mod 8 = 7 Then
 Writeln;
 End;
End.

Vi erklærer en variabel TegnNo af typen Byte. Dermed ved computeren, at TegnNo må antage en værdi i området 0 til 255.

Char er en såkaldt standard funktion, der finder det tegn, hvis nummer er anført i parentesen.

Sætningen

<pre>If TegnNo Mod 8 = 7 Then
 Writeln;

udskriver et linjeskift, men kun hvis TegnNo giver 7 til rest ved division med 8. Vi opnår dermed, at der skiftes linje hver gang, der er udskrevet 8 tegn.