Forside

Tornado diagrammer

Et tornado diagram i Excel er en søjlediagramtype, der også bruges til at sammenligne data mellem forskellige datatyper eller kategorier, søjlerne i tornado diagrammet er vandrette, og dette diagram bruges dybest set til at vise virkningen, såsom hvordan en betingelse vil påvirke resultatet på output.

Læs mere

Sidste nyt

MAP funktionen i Excel

Resumé Excel funktionen MAP “kortlægger” en tilpasset LAMBDA-funktion til hver værdi i et array input. LAMBDA anvendes på hver værdi, og resultatet fra MAP er...

Læs mere

SCAN funktionen i Excel

Resumé Funktionen SCAN anvender en brugerdefineret LAMBDA-funktion til hvert element i en given matrix og returnerer en matrix, der indeholder de mellemliggende værdier, der blev...

Læs mere

Excel funktionen AKTIEHISTORIK

Resumé Excel funktionen AKTIEHISTORIK henter historiske aktiekursoplysninger baseret på et givet symbol og datointerval. Det primære formål med AKTIEHISTORIK er at få data om et...

Læs mere

Excel funktionen HSTAK

Resumé Excel funktionen HSTAK kombinerer arrays vandret til et enkelt array. Hvert efterfølgende array er tilføjet til højre for det forrige array. Formål Kombiner områder...

Læs mere

Excel funktionen PLADS.LIGE

Resumé Excel funktionen PLADS.LIGE returnerer rangeringen af en numerisk værdi sammenlignet med en liste med andre numeriske værdier. PLADS.LIGE kan rangere værdier fra størst til...

Læs mere