VBA

Indeholder en celle en formel?

Den følgende funktion CELLEHARFORMEL accepterer et enkeltcelle argument og returnerer SAND hvis cellen har en formel:

Function CELLEHARFORMEL(cell As Range) As Boolean

'   Returnerer TRUE hvis celle har formel

CELLEHARFORMEL = cell.Range("A1").HasFormula

End Function

Returner navnet på et regneark

Den følgende funktion REGNEARKNAVN accepterer et enkelt argument (et område) og returnerer navnet på det regneark, der indeholder området. Den benytter egenskaben Parent for objektet Range. Egenskaben Parent returneres som et objekt – regnearks objektet der indeholder objektet Range.

Function REGNEARKNAVN(RNG As Range) As String

'   Returnerer arketsnavn for rng

    REGNEARKNAVN = RNG.Parent.Name

End Function

Talformat i celle

Den følgende funktion returnerer talformat strengen for en celle:

Function TALFORMAT(cell As Range) As String

'   Returnerer en streng der repræsenterer

'   cellens talformat

    Application.Volatile True

    TALFORMAT = cell.Range("A1").NumberFormat

End Function

Hvis cellen benytter standard talformatet, vil funktionen returnerer strengen General.

En volatile funktion skal genberegnes, når der finder en beregning sted i en celler i regnearket. En ikke-volatile funktion genberegnes kun, når inputargumenterne ændres. Denne metode har ingen virkning, hvis den ikke er inde i en brugerdefineret funktion, der bruges til at beregne en regnearkscelle.