Holde register i InDesign

Holde register

Hold register er et typografiskudtryk, som bruges ved udskrivning. Udtrykket refererer til overensstemmende placering af linjerne på forsiden og bagsiden af siderne i bøger, aviser og blade. Holde register gør siderne lettere at læse ved at forhindre teksten fra den modsatte side af papiret i at skinne igennem. Udtrykket refererer også til linjer i tilstødende spalter som er af samme højde.

Når du angiver et afsnit, en afsnitstypografi eller en sidetypografi som ‘hold register’, bliver basislinjen af de berørte tegn justeret til et lodret gitter uanset skriftstørrelse eller tilstedeværelsen af grafik. Hvis du vil, kan du angive indstillingen for dette gitter som en sidetypografiegenskab.

Opsætning af grundlinje gitter

  1. For at angive indstillingen for grundlinje gitteret vælges Rediger > Indstillinger > Linjenet (Windows), eller InDesign > Indstillinger > Linjenet (Mac). I området Grundlinjenet benyttes listefeltet Farve til at angive farven på gitteret. Angiv en Visningstærskel der bestemmer ved hvilken forstørrelsesgrad gitteret vises. F.eks. kan du sætte den til 120 % og da vil grundlinje gitteret kun vises ved en forstørrelse på 120 % eller mere.
  2. Indtast en værdi for gitterets Begyndelses positionen og vælg en indstilling for Relativ i forhold til. F.eks. kan Begyndelse sættes til nul og i listefeltet Relativ i forhold vælges Topmargen. Gitteret vil da starte hvor topmargen starter, som defineret i dialogboksen Ny Dokument.
  3. Indtast en værdi i feltet Interval hver for at specificere afstanden mellem linjerne i gitteret. Normalt er værdien den samme som værdien for linjeafstanden i brødteksten. Det er en vigtig designbeslutning, der vil påvirke det samlede udseende i din publikation, og det er typisk noget man beslutter sig for inden man har oprettet de individuelle sider.

Juster tekst i forhold til gitter

  1. For at justere tekstens grundlinjer med gitteret markeres den tekst der skal justeres.
  2. Vær sikker på at linjeafstanden for den markerede tekst er lig med eller mindre end værdien i feltet Interval hver angivet i dialogboksen Linjenet. Hvis linjeafstanden er større end værdien i feltet Interval hver vil teksten blive låst til den efterfølgende gitterforøgelse.
  3. Klik på knappen Juster efter grundlinjenet i Kontrolpanelet eller Afsnitspanelet. Den markeret teksts grundlinjer justeres til gitteret.

Du slår visningen af grundlinjenette til under Vis > Net og hjælpelinjer > Vis grundlinjenet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *