Excel SUM funktion

Excel SUM funktion

Sammendrag

Excel funktionen SUM returnerer summen af værdier, der angives som flere argumenter. SUM kan håndtere op til 255 individuelle argumenter, som kan omfatte tal, cellehenvisninger, intervaller, arrays og konstanter.

Formål

Lægge tal sammen

Output

Summen af de angivne værdier.

Syntaks

= SUM (nummer1, [nummer2], [nummer3], …)

Argumenter

nummer1 – Det første element til summen.

nummer2 – [valgfrit] Det andet element til summen.

nummer3 – [valgfrit] Det tredje element til summen.

Brugsanvisning

  • Funktionen SUM summerer værdier, der angives som argumenter (op til 255 argumenter).
  • Argumenterne kan angives som tal, cellehenvisninger, intervaller, arrays, konstanter og resultaterne af andre formler eller funktioner.
  • For eksempel tilføjer SUM (C1:C3) alle de tal, der findes i cellerne C1 til C3, hvilket svarer til SUM(C1;C2;C3)

Beregn en løbende total

Her er et lidt mere avanceret eksempel på brugen af funktionen SUM.

Grundformel

=SUM($A$1:A1)

Forklaring

For at beregne en løbende total, kan du bruge funktionen SUM med en blandet reference, der opretter et område, der udvider sig. I vores eksempel er formlen i D5:

=SUM($C$5:C5)

Når denne formel kopieres ned over kolonnen, vil den løbende give den korrekte total i hver række.

Hvordan virker denne formel

Denne formel bruger det man kalder en ”blandet reference” til at oprette et område, der udvider sig. En blandet reference er en reference, der inkludere både absolutte og relative dele.

I dette tilfælde vil SUM funktionen referere til området C5:C5. Men den første reference til C6 (i venstre side af kolonet) er absolut og indtastet som $C$6. Dette ”låser” referencen, så den ikke ændres når den kopieres.

På højre side af kolonet er reference relativ, og optræder som C6. Denne reference vil ændre sig, når formlen kopieres ned over kolonnen.

Resultatet i et området der udvider sig med en række hver gang den kopieres ned:

=SUM($C$5:C5) – formel i D5

=SUM($C$5:C6) – formel i D6

=SUM($C$5:C7) – formel i D7

Summer hele kolonnen

Grundformel

=SUM(A:A)

Forklaring

Hvis du vil summere en hel kolonne uden at angive en øvre eller nedre grænse, kan du bruge SUM-funktionen og den specifikke række syntaksen for hele kolonnen.

I det viste eksempel er formlen i G6:

=SUM(D:D)

Sådan fungerer denne formel

Excel understøtter “fuld kolonne” og “fuld række” referencer som denne:

=SUM(A:A) – summer hele kolonne A

=SUM(3:3) – summer hele række 3

Du kan se, hvordan dette virker selv ved at skrive “A:A”, “3:3” osv. I navneboksen (til venstre for formellelinjen) og trykke på Enter – Excel vælger hele søjlen eller rækken.

Vær forsigtig

Fuld kolonne- og rækkehenvisninger er en nem måde at henvise til data, der kan ændre sig i størrelse, men du skal være sikker på, at du ikke utilsigtet har ekstra data. Hvis du f.eks. Bruger =SUM(A:A) til at opsummere hele kolonne A, og kolonne A også indeholder en dato et sted (hvor som helst), bliver denne dato lagt til summen.

Bo Jönsson

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

five + 9 =