Automatisk nummerering af tabelrækker

I nogle situationer kan du være interessere i at inkluderer fortløbende rækkenumre. Dette tip beskriver, hvordan man kan drage fordel af funktionen beregnedekolonner og oprette en formel, der nummererer tabelrækker automatisk.

Figuren nedenfor viser en tabel (kaldet Adresse_Tabel) med informationer om forskellige adresser. Den første kolonne i tabellen, kaldet Nummer, viser fortløbende numre.

Den beregnede kolonne formel, som du kan indtaste i enhver celle i kolonne Nummer, er

=RÆKKE()-RÆKKE(Adresse_Tabel)+1

Når du indtaster formlen vil den automatisk udvide sig til alle de andre celler i kolonnen Nummer.

Funktionen RÆKKE, vil når den bruges uden argumenter, returnere rækken der indeholder formlen. Når funktionen RÆKKE har et argument der består af flerrække område, vil den returnere den første række i området.

Bemærk

Et tabels navn inkluderer ikke overskriftsrækken i tabellen. Så i dette eksempel vil den første række i Adresse_Tabel være række 5.

Numrene er tabelrække numre, ikke numrene der korrespondere til en bestemt række med data. Hvis du for eksempel sorterer tabellen, vil numre forblive fortløbende – og de vil ikke længere være associerede med den samme række med data.

Hvis du filtrerer tabellen, vil rækker der ikke opfylder filterets kriterier være skjult. I dette tilfælde vil nogle tabelrække numre ikke være synlige. Figuren neden for viser tabellen efter filtrering for at vise landet CA (Canada).

Hvis du ønsker at tabelrække numrene skal fortsætte med at være fortløbende når tabellen filtreres, skal der benyttes en anden formel. Referer til eksempel i den første figur, indtastes denne formel i celle B5, og den vil blive udvidet til de andre rækker:

=SUBTOTAL(3;$C$5:C5)

Denne formel bruger funktionen SUBTOTAL, med det første argument 3 (som korresponderer til TÆLV). Funktionen SUBTOTAL ignorerer skjulte rækker, så kun synlige rækker tælles med. Bemærk at formlen refererer til en anden kolonnen – hvilket er nødvendigt for at undgå cirkulære reference fejl.

Figurren nedenfor viser den filtreret tabel med SUBTOTAL formlen i kolonne B.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *