Find den sidste ikke tomme celle i en række eller kolonne

Antag du opdatere dit regneark jævnligt ved at tilføje ny data til dets kolonner. Det kan da være du har brug for en måde at referere til den sidste værdi i en bestemt kolonne (den værdi der er indsat sidst). Denne artikel præsentere to måde at gøre dette på.

Hvis du vil se hvordan formlerne er lavet kan du hente et eksempel nedenfor.

Figuren nedenfor viser et eksempel. Regnearket holder styr på tre afdelinger i kolonnerne B:D. Bemærk at informationerne ikke kommer på sammen tid. Målet er at finde summen af de seneste data for de tre afdelinger. Disse værdier beregnes i området G4:G6.

Celle tælle metoden

Formlerne i G4, G5 og G6 er

=INDEKS(B:B;TÆLV(B:B))
=INDEKS(C:C;TÆLV(C:C))
=INDEKS(D:D;TÆLV(D:D))

Disse formler bruger funktionen TÆLV til at tælle antallet af ikke-tomme celler i kolonnen. Denne værdi bruges som det andet argument i funktionen INDEKS. I for eksempel kolonne B er den sidste værdi i række 6, TÆLV returnerer 6, og funktionen INDEKS returnerer den 6. værdi i kolonnen.

Den forgående formel virker i de fleste, men ikke alle, situationer. Hvis kolonnen har en eller flere tomme celler i mellem, vil bestemmelsen af den sidste ikke tomme celle være en smule mere udfordrende fordi funktionen TÆLV ikke tæller tomme celler.

Array formel metoden

Den følgende arrayformel returnerer indholdet i den sidste ikke-tomme celle kolonne B, også selvom kolonne B indeholder tomme celler:

=INDEKS(B:B;(MAKS(RÆKKE(B:B)*(B:B<>""))))

Bemærk: Tryk Ctrl+Shift+Enter (ikke bare Enter) for at indtaste en arrayformel.

Du kan selvfølgelig redigere formlen, så den fungerer med andre kolonner end kolonne B. For at bruge en anden kolonne ændres de fire kolonne referencer fra B til den kolonne du skal bruge.

Du kan ikke bruge kolonne som den er skrevet her i sammen kolonne, hvor den skal fungere. Hvis du gør det vil du generere en cirkulærreference. Du kan dog modificere den. For for eksempel at bruge funktionen i celle B1, ændres referencen så den begynder med række 2 i stedet for hele kolonnen. Du kan for eksempel bruge B2:B1000 for at returnere den første ikke-tomme celle i området B2:B1000.

Den følgende arrayformel ligner den forgående formel, men den returnerer den sidste ikke tomme celle i en række (i dette tilfælde række 2):

=INDEKS(2:2;MAKS(KOLONNE(2:2)*(2:2<>"")))

For at bruge denne formel i en anden række, ændres de tre 1:1 række referencer så de korresponderer med de rigtige rækkenumre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *