Excel LET funktionen

Excel LET-funktionen lader dig definere navngivne variable i en formel. Der er to primære grunde til, at du måske ønsker at gøre dette:

1) for at forbedre ydeevnen ved at eliminere overflødige beregninger og

2) for at gøre mere komplekse formler nemmere at læse og skrive.

Formål

Tildel variabler i formlen

Returværdi

Normalt formelresultat

Syntaks

=LET(navn1, værdi1, [navn2/værdi2], ..., resultat)

Argumenter

navn1 – Første navn, der skal tildeles. Skal begynde med et bogstav.

værdi1 – Værdien eller beregningen, der skal tildeles til navn 1.

navn2/værdi2 – [valgfrit] Andet navn og værdi. Indtastet som et par argumenter.

resultat – En beregning eller en variabel, der tidligere er beregnet.

Noter

LET-funktionen lader dig definere navngivne variable i en formel. Der er to primære grunde til, at du måske ønsker at gøre dette:

1) for at forbedre ydeevnen ved at eliminere overflødige beregninger og

2) for at gøre mere komplekse formler nemmere at læse og skrive.

Når en variabel er navngivet, kan den tildeles en statisk værdi eller en værdi baseret på en beregning. Formlen kan derefter referere til en variabel ved navn så mange gange som nødvendigt, mens værdien af variablen kun er defineret ét sted.

Variabler navngives og tildeles værdier i par, adskilt af semikolon (navn1;værdi1;navn2;værdi2 osv.). LET kan håndtere op til 126 navn/værdi-par, men kun første navn/værdi-par er påkrævet. Omfanget af hver variabel er den aktuelle LET-funktion og indlejrede funktioner nedenfor. Det endelige resultat er en beregning eller en variabel, der tidligere er beregnet. Resultatet fra LET vises altid som det sidste argument til funktionen.

De navne, der bruges i LET, skal begynde med et bogstav og skelner ikke mellem store og små bogstaver. Du kan bruge navne, der indeholder tal som “værdi1”, “værdi2” osv., men navne som “AB1” og “AB2” vil mislykkes, fordi Excel vil fortolke navnene som en cellereference. Mellemrumstegn og tegnsætningssymboler er ikke tilladt i navne, men understregningstegnet (_) kan bruges.

LET-funktionen kombineres ofte med LAMBDA-funktionen som en måde at gøre en kompleks formel nemmere at bruge. LAMBDA giver mulighed for at navngive en formel og genbruge den i et regneark som en brugerdefineret funktion.

Vigtige fordele

LET-funktionen giver tre vigtige fordele:

  1. Klarhed – navngivning af variabler brugt i en formel kan gøre en kompleks formel meget lettere at læse og forstå.
  2. Forenkling – at navngive og definere variabler kun ét sted hjælper med at eliminere redundans og de fejl, der opstår ved at have den samme kode mere end ét sted.
  3. Ydeevne – eliminering af redundant kode betyder samlet set mindre beregningstid, da dyre beregninger kun behøver at forekomme én gang.

Eksempel 1

Nedenfor er den generelle formel for LET-funktionen med en variabel:

=LET(x;100;x+1) // returnerer 101

Med en anden variabel:

=LET(x;100;y;50;x+y) // returnerer 150

Efter at x og y er blevet erklæret og tildelt værdier, returnerer beregningen i det 5. argument 150.

Eksempel 2

En vigtig fordel ved LET-funktionen er forenklingen ved at eliminere redundans. For eksempel viser skærmbilledet ovenfor en formel, der bruger funktionen SEKVENS til at generere alle datoer mellem 1. maj 2020 og 15. maj 2020, som derefter filtreres af funktionen FILTRER til kun at inkludere ugedage. Formlen i E5 er:

=LET(datoer;SEKVENS(B2-B1+1;1;B1;1);FILTRER(datoer;UGEDAG(datoer;2)<6))

Det første argument erklærer variablen datoer, og det andet argument tildeler output fra SEKVENS til datoer:

=LET(datoer;SEKVENS(B2-B1+1;1;B1;1)

Bemærk, at start- og slutdatoerne kommer fra henholdsvis cellerne B1 og B2. Når datoer er blevet tildelt en værdi, kan den bruges i den endelige beregning, som er baseret på FILTRER -funktionen:

FILTRER(datoer;UGEDAG(datoer;2)<6)) // filtrer weekender fra

Bemærk datoer bruges to gange: én gang med FILTRER og en gang med funktionen UGEDAG. I første omgang overføres de rå datoer fra SEKVENS til funktionen FILTRER som det array, der skal filtreres. I andet tilfælde overføres datoerne fra SEKVENS til funktionen UGEDAG, som kontrollerer for ugedage (dvs. ikke lørdag eller søndag). Resultatet fra UGEDAG er den logik, der bruges til at filtrere de originale datoer.

Uden funktionen LET ville SEKVENS skulle vises to gange i formlen, begge gange med den samme (redundante) konfiguration. LET-funktionen tillader, at funktionen SEKVENS kun vises og konfigureres én gang i formlen.

One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *