Hvordan man beregner en persons alder

Hvordan man beregner en persons alder

Det kan være en smule besværligt at beregne en persons alder. Det skyldes at beregningen afhænger ikke kun af hvilket år du befinder dig i, men også den nuværende dag. Derefter skal du tage højde for de komplikationer, der kommer af skudår!

I dette tip præsenterer jeg tre måder til beregning af en persons alder. Disse formler antager at celle B1 indeholder en fødselsdato (f.eks. 12-09-1965) og at celle B2 indeholder den nuværende dato (beregnet med funktionen IDAG).

Metode 1

Den følgende formel trækker fødselsdagen fra den nuværende dato og dividerer med 365,25. Funktionen HELTAL eliminerer derefter decimaldelen fra resultatet:

=HELTAL((B2-B1)/365,25)

Denne formel er ikke 100% præcis fordi den dividerer med gennemsnits antallet af dage i et år. Betragt f.eks. et barn der er præcist et år gammelt. Da vil denne formel returnere 0 og ikke 1.

Metode 2

En mere præcis måde at beregne alderen på er ved at bruge funktionen ÅR.BRØK:

=HELTAL(ÅR.BRØK(B2;B1))

Funktion ÅR.BRØK bruges normalt til finansielle beregninger, men den fungerer fint til beregning af en alder. Denne funktion beregner årsbrøkdelen af året repræsenteret ved antallet af hele dage mellem to datoer. Ved at bruge funktionen HELTAL elimineres brøkdelen og der returneres et heltal, der repræsenterer det fulde antal år.

Metode 3

Den tredje metode til beregning af en alder benytter funktionen DATO.FORSKEL. Denne udokumenteret funktion er ikke beskrevet i Excels hjælpe filer:

=DATO.FORSKEL(B1;B2;"Y")

Hvis du higer efter præcision er her en anden version:

=DATO.FORSKEL(B1;B2;"Y")&" år, "&DATO.FORSKEL(B1;B2;"YM")&" måneder, "&DATO.FORSKEL(B1;B2;"MD")&" dage"

One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *